Your dream match
You will find on our website!

Sign Up Free Sign in

1-TARAFLAR

1-“ Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ” bu sözleşmede hizmet veren olarak anılacaktır.

2-Üye olan-Kullanıcı (Bu sözleşmede hizmet alan veya “Üye” olarak anılacaktır.) İşbu sözleşme, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir

2-TANIMLAR

Site: Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları adresinde yayın yapan internet sitesini. Üye: Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi. Üye profili: Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler, Fiziksel Özellikler, Tarz/Yaşam, Kültür Sanat gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alanı.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye olan kişi bu sözleşmede yazan tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan etmiş olur. Yeni üye olurken üyelik bilgilerinin altında yer alan üyelik butonunun işaretlenmesi bu sözleşmede yer alan tüm kural ve şartların üye tarafından kabul edildiği anlamını taşır

4-ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları platformu 18 yaşından büyük, bay/bayana hizmet vermek içindir. Üye olan kişi bu kriterlerde olduğunu taahhüt eder. Bu koşullara uygun olmadığı tespit edilen üyelerin üyelikleri hizmet veren taraf tarafından iptal edilir. Hizmet alan paralı üye olsa bile bu durumda bir hak talep edemez.

4.2 Hizmet alanlar Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesinde sadece arkadaşlık amacıyla bulunurlar. Hiçbir üye site içinde bulunan diğer üyelere hakaret, küfür, şiddet, tehdit, cinsellik içeren mesajlar gönderemez.

4.3 Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz. Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi içeremez.

4.4 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sorumlu değildir. Bu e-mail adreslerinden yapılan tüm yazışmaları üyenin kendininin yaptığı kabul edilir. Üye bu yazışmaların kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını hiçbir zaman iddia edemez, bununla ilgili bir hak talebinde bulunamaz. Bu mail adresinden yapılacak tüm yazışmaların sonunda oluşabilecek hata ve zararlardan üye peşinen sorumludur.

4.5 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple üyeler Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6 Üyelerin, site aracılığıyla Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyeler, rumuz ve şifrelerini, üyelik haklarını başka kişilere devredemez rumuz ve şifrelerini başka kişilere kullandıran hizmet alanlar oluşabilecek tüm olumsuz durumlardan sorumlulukları da peşinen kabul etmiş olurlar.

4.7 Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları , üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.8 Üyeler, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.9 Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.10 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları mesaj merkezinde bulunan toplam mesaj sayısı ilgili sayfada belirtilen limitleri aşıyor ise, üyelerin mesajları en eski tarihli olandan başlayarak silinebilir. Sisteme bir ay boyunca hiç giriş yapmayan üyelerin ise mesajlarının tamamı silinebilir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

4.11 Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.12 Üye, istediği zaman Hesap > Ayarlar > Hesap Ayarları bölümünde bulunan “Üyelikten Ayrıl” linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Ne var ki, elit üyeliklerde üyelik iptal edilse dahi üyelik bedeli iade edilmez. Kendi isteği ile elit üyelik süresinden önce üyeliğini iptal ettirenlere herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağı gibi kurallara uymadığı için Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından üyeliği iptal edilen üyelere de kesinlikle bir para iadesi yapılması söz konusu değildir. Üyeliği iptal olan üyeler aynı rumuz ve şifreler ile siteye yeniden üye olamaz giriş yapamaz. Yeni üyelikte elit üyelik için gerekli ödemeleri yeniden yapmaları gerekir. Üyeliği iptal edilen üyelerin site içerisinde sunulan hediye paketi hakları veya öncelikli ol üyelikleri de varsa bu haklarını da kaybederler. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları hangi durumlarda üyeliklerin iptaline kendisi karar verir. Bunun sebebini üyeye açıklamak zorunda değildir. (Bu durum genellikle üyelerin kurallara uymamasından kaynaklansa da üyenin profil bilgilerinin tamamının yada bir kısmının yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda da geçerli olur .)

4.13 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları adresine her gerçek kişi 1 “rumuz” ile üye olur. Bu rumuz altında yapılacak tüm işlemlerden hizmet alan gerçek kişiliği ile sorumlu olur. Hizmet veren bir rumuzu yalnızca bir üyeye kullandırır. Aynı rumuzla birden fazla kişi Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesine üye olamaz. Üye olanlar rumuz ve şifre bilgilerini korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür. Başkaları tarafından bir üyeye ait rumuz ve şifre ile site içine girip çeşitli kusurlu davranışlarda bulunursa sorumluluk rumuz ve şifrenin gerçek sahibine aittir.

4.14 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları a üye olduğunuzda profil bilgileriniz tüm karşı cins üyelere açıktır. Burada paylaşılan özel bilgilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlarda sorumluluk üyeye aittir.

4.15 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları a üye olurken veya daha sonra yüklenilen fotoğrafların sorumluluğu tamamı ile üyeye aittir. Başkalarına ait veya uygunsuz resimlerin yüklenilmesinin tespiti durumunda hizmet veren hizmet alanın üyeliğini iptal edebilir ya da kısıtlayabilir.

4.16 Hizmet alanlar Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesinde sadece arkadaşlık amacıyla bulunurlar. Hiçbir üye site içinde bulunan diğer üyelere hakaret, küfür, şiddet, tehdit, cinsellik içeren mesajlar gönderemez. TCK da suç veya kusur sayılan hiçbir davranışta bulunamaz. Bu gibi durumlarda yasal sorumluluk tamamen üyeye aittir. Hizmet veren bu gibi durumlarda üyenin üyeliğini iptal eder ve aynı kişi farklı rumuz ve bilgilerle de olsa bir daha sisteme üye olamaz.

4.17 Hizmet alan yalnızca arkadaşlık amacıyla Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesine üye olduğunu taahhüt eder. Hizmet veren arkadaşlık amacı dışında Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesini kullanan üyelerin üyeliklerini uyarı yapmaksızın iptal edebilir veya hizmet alımını kısıtlayabilir. Hizmet alan bu gibi durumlarda hiçbir hak ve alacak talep edemez.

5- Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları , sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından yapabilir. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

5.2 Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları , sitede yer alan üye bilgilerini, üye ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Site’ye üye olma aşamasında kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan eden kutucuğu işaretleyerek işbu Sözleşme’de ve Site’ye üye olurken Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ile paylaştığı kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.4 Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a üye olurken vermiş olduğu email bilgileri üzerinden kendisi ile Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları , tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme’de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin vermektedir.

5.5 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.6 Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a sorumlu tutulamaz

5.7 Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.8 Hizmet alanlar tarafından yüklenilen ve hizmet verence onaylanmış resimler hizmet veren tarafından sitenin her yerinde kullanılabilir. Hizmet verence yapılacak tüm platformdaki reklamlarda bu resimler üyeden izin alınmaksızın kullanılabilir. Bu durum sadece üyenin hizmet verene yazılı uyarı yapması ile sonlandırılabilir

ÜYELİK VE VERİLECEK HİZMETLER

Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları (hizmet veren) üyelikleri iki şekilde düzenlemiştir.

1-STANDART ÜYELİK ( Kısıtlanmış Üyelik)

A- Standart üyelik, hizmet alan üyelik ile ilgili tüm giriş bilgilerini eksiksiz doldurması ve hizmet veren tarafından bu bilgilerin kabul edilmesi ile başlar. Hizmet alanın üye olurken vereceği bilgiler hizmet verence doğru kabul edilir. Hizmet alan üye olurken doğru ve aktif bir e-posta adresi vermek zorundadır. Hizmet veren tüm yazışmalarını üyenin verdiği e-posta adresinden yapar. Yanlış veya eksik verilen e-posta adresinden dolayı doğacak tüm kusur ve sorumluluklardan hizmet alan sorumludur.

B- Standart Üyelik kısıtlı hizmetleri kapsar. Standart üyeler hizmet veren tarafından sunulan hizmetlerden kısıtlı olarak yararlanabilir. Standart üyeler Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesi içerisinde diğer üyelerin profillerini gezebilir, beğendiği üyelere merhaba diyebilir, beğendiği üyeleri favorilerine ekleyebilirler. Hizmet veren tarafından başkaca şartlar belirlenmedikçe standart üyeler başka bir hizmet talep edemezler. Standart üyeler diğer üyeler ile yazışma yapamaz iletişimde bulunamazlar.

2-ELİT ÜYELİK

Elit üyelik (kısıtlanmamış üyelik) Elit üyelik hizmet veren tarafından standart üyelerin belirli ödemeleri yapmaları koşuluyla üyeliklerinde var olan kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Hizmet veren tarafından elit üyeliği onaylanan üyeler standart üyelerin tüm haklarına sahip olup ayrıca site içerisinde istedikleri üyeler ile elit üyelikleri süresince sınırsızca mesajlaşabilirler. Bu üyeler sınırsızca mesaj yazabilir kendilerine gelen mesajları da okuyabilirler. Elit üyeler ücretini ödemek şartı ile site içerisinde istedikleri üyelere hediye gönderebilirler. Ayrıca yine ücretini ödemek şartı ile site içerisinde öncelikli ol bölümünde profil reklamlarını yapabilirler. Elit üyeler, üyeliklerini iptal ettirdikleri takdirde bu üyelik ile ilgili tüm haklarını kaybederler. Üyelik bilgileri tüm sistemden silinir ve aynı rumuzla sisteme yeniden üye olamaz giriş yapamazlar. Elit üyeler, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları un belirlediği kuralların dışına çıkarsa (mesajlarında küfür, hakaret, tehdit, cinsellik gibi unsurlara yer verirse, siteyi arkadaşlık amacının dışında kullanmaya kalkarsa, gerçeğe aykırı bilgiler ve resimler paylaşırsa…) elit üyelikleri iptal edilir. Elit üyelik süreleri olsa bile üyeliği iptal edilen kişiler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. Elit üyelik belli ödemeler karşılığı (aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık) belirli sürelerde tanımlanır ve geçerli olur. Elit üyeliğin sonunda hizmet alan elit üyeliğini yenilemezse standart üye olarak hizmet almaya devam eder. Elit üye hakkını kazanan bir üye herhangi bir sebeple sistemden çıkmak isterse “elit üyeliğini” kesinlikle başkalarına devredemez kullandıramaz. Elit üyelere satın aldıkları üyelik paketi kadar hizmet verence fatura kesilir ve üyenin bildirdiği adrese gönderilir. Adres bilgilerini paylaşmayan üyelere hizmet verence fatura gönderme zorunluluğu yoktur.

DİĞER BÖLÜMLER VE GÜVENLİK

- Kredi kartı ödemeleri NOMUPAY ödeme sistemi ile yapıldığı için üyenin kredi kartı bilgileri sistemimizde saklanmaz. Kredi kartı ile ilgili yaşanabilecek problemler NOMUPAY ile üye arasında olmaktadır. Bu tip problemlerden Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sorumlu tutulamaz. - Üye göndereceği e-postalarda faxlarda veya mektuplarda kredi kartı bilgilerini asla paylaşmamalıdır. E-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülme olasılığı bulunmaktadır. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. - Üyenin kendi ihmali veya kusurlu davranışlarından Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sorumlu tutulamaz. - Hizmet veren üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Hizmet veren üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip etme hakkına sahiptir. Ancak buna zorunlu tutulamaz. Üyeler arasındaki ilişki ve anlaşmazlıklar üyelerin kendi sorumluluğu altındadır. Bir üyenin verdiği bilgiler hatalı ya da yanıltıcı olabilir. Bu durumda sorumluluk iletişimde bulunan kişilere aittir. Hizmet verenin bu durumdan sorumluluğu doğmaz. - Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları üyelerinin şikâyette bulunduğu üyelerin üyelikleri değerlendirme sonucu iptal edilebilir. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları şikâyet eden üyeleri gizli tutmak nedeni ile ispatta bulunmak zorunda değildir. Hizmet veren, üyelikleri iptal edilen veya kapatılan üyelikler ile ilgili sorumlu tutulamaz. - Hizmet alan bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın hakkını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları ve ya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren konulardan uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım yada başka bir konuyu sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın postalayamaz ya da iletemez. - Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları sitesi sadece bireylerin kişisel kullanımına açıktır ve hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz. Üyeler ticari amaç taşıyan ya da reklam amaçlı hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz, iletemez. - Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. - Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve ya içermeyen tablo gibi bütün materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak her türlü platformda yayınlamak ve ya pazarlamak kesinlikle yasaktır. - Teknik aksaklıklardan dolayı Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları da hata ya da kesinti olabilir. Hizmet veren hizmetin bu şekilde kesilmesinden sorumlu değildir. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindeki tıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan sorumlu değildir. - Hizmet veren üyeler ve üyeler arasındaki iletişim ile ilgili herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, işlem veya iletişimde gecikme ya da iletişim ağı başarısızlığından sorumlu değildir. - Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları da ki bir kullanıcı, başka bir kullanıcının interaktif alanlarını istediği gibi kullanmasını engelleyemez. - Üye bu sözleşmenin ihlali durumunda meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve suçlamalardan doğabilecek olan zararların karşılığında hizmet verenin kendisini ve temsilciliklerini ve çalışanlarını hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. Hizmet verenin, hizmet alanın kusurlu davranışlarından dolayı oluşabilecek zararları hizmet alan tarafından karşılanacaktır. Üye bunu taahhüt eder. -Hizmet veren gerek gördüğü takdirde üyelik şartlarını yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir, kaldırabilir ve ya kısmen iptal edebilir. Üyelerin bu durumdan talep edebileceği bir hak yoktur. - Üyelik formunda yer alan üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum kutucuğunun işaretlenmesi yukarıdaki tüm şartların olduğu gibi kabul edilmiş olması anlamına gelir. Anlaşmazlıklar halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

6. SINIRLI SORUMLULUK

Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap oldukları 3.kişilerin,bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Üye, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.2 Üye, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

7.3 Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “ Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a aittir. Üyeler, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un hizmetlerini ve Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a ait telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’a hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.4 Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un telif haklarına tabi çalışmaları, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un ticari markaları, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde T:C Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.Üyeliği iptal olan üyeler (kendi isteği veya Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’ca) üyeliklerinin iptalinden önceki tüm kusurlu davranış, yazışmala ve diğer üyelere verdikleri zararlardan veya diğer üyelerin şikayete konu olacak mağduriyetlerinden sorumlulukları devam eder.

b. Elit üyeliklerin süresinin sona ermesi ile üyelerin standart üyelikleri devam edecektir.

c. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları , üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

d. Üyelerin, sisteme en son giriş zamanları 35 günden fazla ise sistemdeki mesajlaşmaları ve bildirimleri sistem tarafından güvenlik amaçlı otomatik olarak silinecektir. Silinen mesajlaşmalar ve bildirimler kalıcı olarak silinecek ve depolanmayacaktır. Geri döndürülemez olacaktır.

Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları un siteye üye olan üyelerin üyeliklerini dondurmadıkları veya kalıcı olarak silmedıklerı surece herzaman üyeliklerini aktif tutma ,site içerisinde ön plana çıkarma ,arka sıralara atma ,öncelikli üye yaparak sitede ilk sıralarda gösterme hakkı herzaman için vardır. Bu durum ancak uyenın uyeliğini dondurması ,kalıcı olarak silmesı veya siteye yazılı olarak başvurması ile sonlandırılabılır. Siteye üyelerce yüklenmiş ve silinmemiş resimler Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları tarafından gerek site içerisinde her yerde gerek se Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları un facebook,instagram,tweter gibi sosyal medya hesaplarında veya bağlı alt hesaplarda reklam amaçlı olarak herzaman kullanılabilir.üye bunun için siteden hiçbir hak talep edemez. Ancak üyenin başvurusu üzerine bu durum sonlandırılabılır. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları site üyelerinden gerek erkek üyelerin gerek bayan üyelerin profıllerını ve resımlerını istediği sırada diğer üyelere gösterme hakkına sahiptir.Kendi resmının başka bir uye tarafından kullanıldığını iddia eden biri bu durumu kanıtlamak zorundadır. Durum kanıtlandığında gereğini yapmak sitenin öncelikli görevidir. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları site içerisinde sunulan ücretli hizmet paketlerini dilediği üyeye dilediği sürece ücretsiz verme hakkına sahiptir.ücretini vererek bu paketlerı alan uyelerın sıte kurallarına uymamaları durumunda Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları bu paketlerı üyeye herhangı bır uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Siteye üyeler tarafındandan yüklenen ve silinmeyen resimlerin Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları ca reklam amaçlı site içerisinde veya başka mecralarda kullanılmasından dolayı hiçbir üye telif ücreti talebinde bulunamaz bu durmu dava konusu yapamaz.Böyle bir durumda üye siteye başvurarak sadece resmının kullanılmasının sonlandırılmasını isteyebilir.www. Gargan Medya İnternet Bilişim Gıda Sağl. Tic. Ltd. Şti ve bağlı internet siteleri ile mobil uygulamaları üyenin talebiyle resimlerini kullandığı mecralardan kaldırır.

Orjinal metin türkçe olarak görüntülenmektedir. Farklı dillerdeki kullanıcılar içinde Türkçe sözleşme geçerlidir.

Original text is displayed in Turkish. Available in different languages